مزایای سازه‌های ورقی خود نگهدار بدون تحمل بار جرثقیل

به دلیل آسان بودن نصب این نوع سازه  ۵۰ درصد در کل اجرای سالن نسبت به سالن های مشابه قدیمی مقرون به صرفه میباشد.چون خود یک نوع پوشش است و نیازی به پوشش کاری با هزینه های بالا ندارد.

با ارایه دفترچه محاسبات بر  طبق آئین نامه و استانداردهای نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و قابلیت ارتجاعی و پایداری مناسب دربرابر عوامل طبیعی ، نظیر باد و طوفان ، بار برف و تگرگ و زلزله را دارد.

کاربری صنعتی و نظامی و کشاورزی و غیره را دارد.

فونداسیون این نوع سازه ها سبک و می‌تواند به صورت پیش ساخته باشد و به محل نصب حمل گردد.

مدت زمان اجرا تقریبا ۱۰ درصد مدت زمان اجرای سازه های مشابه می‌باشد.

نیازی به پوشش ندارد .چون خود سازه از نوع پوششی می‌باشد.

در مقابل آتش سوزی در مقایسه با سازه های مشابه مقاوم تر است.

کمترین اتلاف انرژی در مقایسه با سازه های دیگر را دارد.


تصاویر نمونه سوله ورقی خود نگهدار بدون تحمل بار جرثقیل