مزایای سوله ورقی خود نگهدار با تحمل بار جرثقیل

با این نوع سازه می توان تا دهنه ۲۰ جرثقیل سقفی اجرا کرد.

نسبت به سازه سنتی جرثقیل دار مشابه خود ۳۵ درصد در سازه و ۳۰ درصد در اجرای فونداسیون مقرون به صرفه می‌باشد.

برای دهانه های بزرگتر با ایجاد یک ردیف ستون در وسط سالن می توان یک جفت جرثقیل بکار گذاشت که تحمل بار ستون های وسط دو برابر می‌شود.

با ارایه دفترچه محاسبات بر طبق آئین نامه و استانداردهای نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و قابلیت ارتجاعی و پایداری مناسب دربرابر عوامل طبیعی ، نظیر باد و طوفان ، بار برف و تگرگ و زلزله را دارد.

کاربری صنعتی و نظامی و کشاورزی و غیره را دارد.

فونداسیون این نوع سازه ها سبک بوده و می‌تواند به صورت پیش ساخته باشد و به محل نصب حمل گردد.

مدت زمان اجرا تقریبا ۱۰ درصد مدت زمان اجرای سازه های مشابه میباشد.

نیازی به پوشش ندارد، چون خود سازه از نوع پوششی می‌باشد.

در مقابل آتش سوزی در مقایسه با سازه های مشابه مقاوم تر است. - کمترین اتلاف انرژی را در مقایسه با سازه های دیگر را دارد.


تصاویر پروژه‌های سازه ورقی خود نگهدار با تحمل بار جرثقیل

سوله ورقی جرثقیل دار