تماس با ما

آدرس کارگاه: تبریز، جاده آذرشهر

دفتر مرکزی: تهران، صادقیه

۰۹۱۴۴۱۹۶۰۸۸

۰۹۱۲۸۸۷۶۰۸۸

۰۲۱۸۹۷۸۸۰۳۴

۰۴۱۳۲۴۴۷۰۸۴ (۴ خط)
info@tarhasaco.com

ساعات کاری از ۸ تا ۱۶