عکس فونداسیون سوله

فونداسیون چیست؟

هر سازه و یا ساختمانی که ساخته شود، باید فونداسیون (پی ساختمان) داشته باشد. وظیفه فونداسیون دریافت فشار و نیرو از ستون‌ها و انتقال آن به زمین می‌باشد. بر اساس نوع سازه (ارتفاع، وزن و …) و محل ساخت فونداسیون با شرایط متفاوتی کار می‌شود تا استقامت و پایداری ساختمان را تضمین کند.

با اینکه امروز بیشتر از پی‌های مدرن برای ساخت و ساز استفاده می‌شود اما بهتر است با انواع پی در معماری سنتی ایران آشنا شوید:

  • پی از چرز (معمولا از موادی مانند شن و ماسه، خرده سنگ، نخاله آجر، گل و آب تشکیل می شود)
  • پی از شفته (معمولا در مناطق مربوط استفاده می شود)
  • پی‌های سنگی (برای ساختمان های با وزن زیاد استفاده می شود)
  • پی از شفته تیزان (مناسب برای آب انبارها، حمام‌ها و استخرها و هر سازه‌ای که در در نزدیکی و ارتباط با آب باشد)
  • پی چوبی (این نوع از فونداسیون بیشتر در شمال کشور که دسترسی به چوب راحت‌تر است استفاده می شود)

در معماری مدرن نیز از پی‌هایی با اسامی زیر استفاده می‌شود:

  1. پی‌های منفرد: پی‌هایی که بار یک ستون منفرد یا یک دیوار را حمل می‌کنند.
  2. پی‌های مرکب: پی‌هایی که بار دو یا چهار ستون را حمل می‌کنند.
  3. پی گسترده: نوعی شالوده است که بار چندین ستون با فواصل نا منظم یا چندین ردیف ستون موازی را حمل می کندو در زیر بخشی از ساختمان یا کل آن قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب