رزومه کاری شرکت مهندسی نصب طرح آسا (سوله سبک)

 1. شر کت نفلین سینیت سراب (زیر نظر سازمان صنایع و معادن ایمدرو) بزرگترین سازه لوله ای ایران به دهانه ۶۸ متر بدون ستون وسط
 2. شرکت odc پالایشگاه تبریز
 3. کشت و صنعت آروین دشت قزوین
 4. کشت و صنعت رادین دشت قزوین
 5. کشت و صنعت بازدار قزوین
 6. طراحی ساختمان نفت بازرگان
 7. شرکت توسعه ساختمان ارومیه
 8. ساخت و نصب سوله های کارخانجات سنگبری اطلس به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع تبریز
 9. ساخت و نصب سوله های راوند به مساحت ۴۲۰۰ متر مربع تبریز
 10. ساخت و نصب سوله های کارخانجات سنگاب ارک به مساحت ۳۲۰۰مترمربع تبریز
 11. ساخت و نصب سوله آقای جلالی در شهرک مصالح ساختمانی تبریز
 12. ساخت و نصب سوله برادران بیگی به مساحت ۳۰۰۰متر مربع تبریز
 13. ساخت و نصب سوله دلاور به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع تبریز
 14. ساخت و نصب سوله راد فربه مساحت ۱۲۰۰ مترمربع تبریز
 15. ساخت و نصب سوله شامی به مساحت ۴۲۰۰ متر مربع تبریز
 16. ودها سوله به متراژ کوچکتر از ۱۰۰۰ متر مربع
 17. ساخت و نصب سوله آیدین به مساحت ۲۴۰۰ متر مربع
 18. ساخت و نصب سوله سبک میرزایی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع
 19. ساخت و نصب سوله تنکابن به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع
 20. ساخت و نصب سوله عجب شیر به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع
 21. ساخت و نصب سوله کرمانشاه به مساحت ۲۶۰۰ متر مربع
 22. ساخت و نصب سوله مشهد به مساحت ۴۲۰۰ متر مربع
 23. ساخت و نصب سوله کریمیان به مساحت ۱۸۰۰متر مربع
 24. ساخت و نصب سوله حاتمی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع
 25. ساخت و نصب سوله فخری به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع

فیلم سوله

برخی از پروژه‌های انجام شده