مفتخریم که طی سال‌های فعالیت خود با افراد و مجموعه‌های مختلفی کار کرده‌ایم و توانسته‌ایم رضایت کارفرمایان را کسب کنیم. در ادامه تنها بخشی از پروژه‌های اجرا شده توسط این مجموعه لیست شده است.

 • شر کت نفلین سینیت سراب (زیر نظر سازمان صنایع و معادن ایمدرو) بزرگترین سازه لوله ای ایران به دهانه ۶۸ متر بدون ستون وسط
 • شرکت odc پالایشگاه تبریز
 • کشت و صنعت آروین دشت قزوین
 • کشت و صنعت رادین دشت قزوین
 • کشت و صنعت بازدار قزوین
 • طراحی ساختمان نفت بازرگان
 • شرکت توسعه ساختمان ارومیه
 • ساخت و نصب سوله های کارخانجات سنگبری اطلس به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع تبریز
 • ساخت و نصب سوله های راوند به مساحت ۴۲۰۰ متر مربع تبریز
 • ساخت و نصب سوله های کارخانجات سنگاب ارک به مساحت ۳۲۰۰مترمربع تبریز
 • ساخت و نصب سوله آقای جلالی در شهرک مصالح ساختمانی تبریز
 • ساخت و نصب سوله برادران بیگی به مساحت ۳۰۰۰متر مربع تبریز
 • ساخت و نصب سوله دلاور به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع تبریز
 • ساخت و نصب سوله راد فربه مساحت ۱۲۰۰ مترمربع تبریز
 • ساخت و نصب سوله شامی به مساحت ۴۲۰۰ متر مربع تبریز
 • ودها سوله به متراژ کوچکتر از ۱۰۰۰ متر مربع
 • ساخت و نصب سوله آیدین به مساحت ۲۴۰۰ متر مربع
 • ساخت و نصب سوله سبک میرزایی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع
 • ساخت و نصب سوله تنکابن به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع
 • ساخت و نصب سوله عجب شیر به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع
 • ساخت و نصب سوله کرمانشاه به مساحت ۲۶۰۰ متر مربع
 • ساخت و نصب سوله مشهد به مساحت ۴۲۰۰ متر مربع
 • ساخت و نصب سوله کریمیان به مساحت ۱۸۰۰متر مربع
 • ساخت و نصب سوله حاتمی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع
 • ساخت و نصب سوله فخری به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع